Відомості про фінансову установу

Відомості про фінансову установу: ТОВ «ФК МАГНАТ» код ЄДРПОУ 39307260

Повне найменування фінансової установи (з установчих документів)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ"

Скорочене найменування фінансової установи (з установчих документів, у разі наявності)

ТОВ "ФК МАГНАТ"

Код за ЄДРПОУ

39307260

Дата державної реєстрації фінансової установи

17.07.2014

Дата державної реєстрації у Реєстрі фінансових установ
16.10.2014 (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК №506)

Наявність відокремлених підрозділів фінансової установи (так/ні)

ні

Керівник

Директор, Польова Аліна Василівна

Представник фінансової установи

т.в.о. Діденко Едуард Євгенійович

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби фінансової установи

Код території за КОАТУУ

8038200000

Поштовий індекс

01133

Область

КИЇВ

Район / Район населеного пункту (за наявності)

-

Населений пункт

КИЇВ 133

Вулиця

ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ

Корпус (за наявності)

-

Будинок

36-В

Квартира, офіс (за наявності)

-

Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв’язку

044

Телефон

(044) 333-73-16

Факс (за наявності)

-

Електронна пошта

info@magnat-ua.com

ВЕБ-сторінка (за наявності)

www.magnat-ua.com

Інформація про графік роботи:

Графік роботи головного офісу (На час карантину за рішенням керівництва запроваджується дистанційна робота для певних працівників)


У інший час графік роботи головного офісу

Понеділок - П’ятниця - з 9:00 до 18:00 (На час посилення карантину до 16:45)

Субота, неділя – вихідний, робочий за розпорядженням керівника

Перерва на обід: з 13-00 до 14-00


Пункти надання фінансових послуг (пункти обміну валют) – працюють за індивідуальним графіком.

У фінансової установи немає відокремлених підрозділів, надання фінансових послуг здійснюється у відділеннях, перелік яких доступний для пошуку за Інтернет посиланням:

https://bank.gov.ua/ua/supervision/monitoring/register?page=1&perPage=5&search=&edrpou=&address=&date_from=&date_to=


Інша вимога щодо розкриття інформації відповідно до законодавства України

Інформація, що розкривається

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи

Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась

Відомості про процедуру ліквідації фінансової установи

Процедура ліквідації фінансової установи не починалась

Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства) 

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу

93000000

Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу

93000000

Частка статутного капіталу, що належить державі, %

0

Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, %

0

Відомості про керівника фінансової установи

Прізвище, і'мя та по батькові і найменування посади керівника

Директор Польова Аліна Василівна

Відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерского обліку 

Прізвище, і'мя та по батькові головного бухгалтера

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку

Повне найменування та код за ЄДРПОУ фінансової установи, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку

Ситнікова Інна Станіславівна

- - -

- - -

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу 

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

28.05.2020

Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

28/05/20-ФМ

Прізвище, і'мя та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу


Комар Олексій Іванович

Інформація про ліцензії, що видані іншими, ніж Нацкомфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування 

Назва ліцензії

Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Орган, який видав ліцензію

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії

05.07.2017

Серія та номер виданої ліцензії

59

Дата початку дії ліцензії

05.07.2017

Строк дії ліцензії

-

Дата закінчення дії ліцензії

-

Назва посади особи, що підписала ліцензію

Заступник голови

Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована)

Діюча ліцензія

Назва ліцензії

ліцензія на здійснення валютних операцій

Орган, який видав ліцензію

Національний банк України

Дата видачі ліцензії

26.03.2021

Серія та номер виданої ліцензії

-

Дата зупинення


Дата відкликання (анулювання)

-

Дата поновлення


Назва посади особи, що підписала ліцензію

Голова

Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована)

Діюча ліцензія

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб фінансової установи

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) 


№ з/п

Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи

Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи

Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, або паспортні дані, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи

Частка учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи в статутному капіталі фінансової установи, %

1

Юридичні особи

-

-

-

2

Фізичні особи

-

-

-

2.1

Бродовська Оксана Григорівна

Персональні дані

Персональні дані

100


Усього: 1
2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи) 


№ з/п

Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)*

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)**

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %

   _____________ 
    * Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою.
    ** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 %). 

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи) 


№ з/п

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %

    _____________  
    * Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).


Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01 січня 2022 року

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01 січня 2023 року

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 01 січня 2022 року

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 01 січня 2023 року

Схематичне зображення структури власності ТОВ «ФК МАГНАТ» станом на 01 січня 2022 року

Схематичне зображення структури власності ТОВ «ФК МАГНАТ» станом на 01 січня 2023 року