Послуги з переказу коштів


ТОВ "ФК МАГНАТ" є учасником наступних платіжних систем:
- ВПС "FLASHPAY", платіжною організацією якої є ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" (адреса: 
м. Київ, 03039, Голосіївський проспект, будинок 26а)


Кошти зараховуються:

- при поповненні рахунків онлайн сервісів (операторів мобільного зв'язку, оплаті послуг інтернету, тощо): в той самий операційний день;

- у всіх інших випадках: протягом 3-х банківських днів.

Переказ коштів фінансовою установою здійснюється лише у національній валюті України.


З метою управління ризиками при переказу коштів через вказані платіжні системи в АРМ фінансової установи встановлені наступні ліміти на суму одного переказу з урахуванням категорії постачальника/отримувача у залежності від виду послуг за який здійснюється платіж/призначення платежу, а саме:


Вид послуг, за який здійснюється приймання платежу

Максимальна сума, можлива до 

приймання

Комунальні послуги

29 999,99 грн.

Платежі до бюджету 

29 999,99 грн.

Погашення кредитів 

29 999,99 грн.

Телекомунікаційні послуги 

4 999,99 грн.

Оплата товарів

4 999,99 грн.

Інформаційні послуги таксі 

4 999,99 грн.

Фінансові послуги (крім погашення кредитів)

4 999,99 грн.

Благодійність 

4 999,99 грн.

Ігри 

4 999,99 грн.

Комісійна винагорода стягується у розмірі, що повідомляється клієнту до моменту ініціювання переказу коштів і відповідає тарифам встановленим у відповідній платіжній системі.


Список відділень, які надають послуги з переказу коштів:

Назва відділення
Адреса
Київське відділення № 700
м.Київ Шевченківський р-н, вул. М. Пимоненко, 13


ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У ВПС «FLASHPAY»


Інформація про участь у платіжній системі (Інформація про систему)

Товариство є учасником ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «FLASHPAY», платіжною організацією якої є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», код за ЄДРПОУ 20042839, місцезнаходження: 

03039, м. Київ, пр-т Голосіївський, будинок 26-А;
У якості учасника ВПС «FLASHPAY» і отриманих ліцензій Товариство має право надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Види переказу коштів (перелік послуг)
Товариство може запропонувати Користувачам наступні види послуг з переказу коштів у національній валюті України, без відкриття рахунків у ВПС «FLASHPAY»:
переказ готівки Платниками – фізичними особами та ФОП без відкриття рахунку на рахунки Постачальників для оплати товарів/робіт/послуг, а також для оплати обов’язкових платежів та зборів, на погашення кредитів, виданих банками та іншими кредитним установами, для зарахування коштів на поточні та депозитні рахунки в банках, здійснення страхових платежів, благодійних внесків та таке інше, а також на рахунки інших фізичних осіб та суб’єктів господарювання: через каси Товариства.


Інформація про отримувачів коштів
Користувачі можуть у відділеннях Товариства та через ВПС «FLASHPAY» здійснити переказ готівки без відкриття рахунку на рахунки постачальників для оплати товарів/робіт/послуг, а також для оплати обов’язкових платежів та зборів, на погашення кредитів, виданих банками та іншими кредитним установами, для зарахування коштів на поточні та депозитні рахунки в банках, здійснення страхових платежів, благодійних внесків тощо, а також на рахунки інших фізичних осіб та суб’єктів господарювання. Товариство не має укладених прямих договорів з постачальниками, які не входять до переліку постачальників, які уклали договори прийому платежів через ВПС “FLASHPAY”. З вказаних
причин, прийом платежів здійснюється у Товаристві лише на користь постачальників ВПС “FLASHPAY”, і за реквізитами наданими Платником. Перелік можливих отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими укладені відповідні договори ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (інформація доступна на сайті http://www.fbank.com.ua/index.php?i=730), за наявності технічної можливості. Місця розташування відділень, що здійснюють приймання та виплати готівки, які використовуються для здійснення переказів коштів у ВПС «FLASHPAY» уточняються за телефоном або електронною адресою ( https://bank.gov.ua/nbank/control/uk/register/search ), шляхом перевірки даних про доступність послуги переказу коштів у відділені Товариства.

Інформація про документи на переказ
Переказ коштів платником здійснюється за допомогою документу на переказ коштів, за формою,
визначеною нормами чинного законодавства.


Строк виконання переказу (строк зарахування коштів)
Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів. Внутрішньобанківський переказ виконується в строк, який не може перевищувати двох операційних днів.

Порядок (умови) здійснення переказу коштів
Порядок (умови) здійснення переказу коштів, строки зарахування коштів отримувачам, порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами системи переказу коштів визначається згідно Правил роботи ВПС «FLASHPAY» (http://www.fbank.com.ua/index.php?p=168). 

Переказ коштів платником здійснюється згідно порядку, викладеного на екрані платіжного терміналу, що використовується у Відділенні і друкується касиром Товариства. 

Вартість послуг, що надаються Користувачам в залежності від технічних можливостей пункту приймання платежів зазначається в окремому інформаційному повідомленні, яке передує ініціюванню операції.

Розмір комісійної винагороди за здійснення кожної конкретної операції залежить від суми та того, хто є отримувачем переказу, але в будь-якому разі повідомляється Платнику до ініціювання переказу після заповнення всіх параметрів цього переказу.

Вартість послуг (комісійна винагорода) Товариства з переказу коштів розраховується засобами та тарифами ВПС «FLASHPAY» у залежності від виду послуг, суми платежу та демонструється ініціатору переказу перед до завершення операції переказу коштів.

Пунктами виплати переказів коштів є каси учасників ВПС «FLASHPAY».

Види готівкової валюти для переказу коштів
Перекази у Товаристві через ВПС «FLASHPAY» здійснюються виключно у гривні – національній валюті України (Стаття 99 Конституції України).

Вартість послуг з переказу коштів
Розмір комісійної винагороди (вартість послуг з переказу коштів) за здійснення конкретної операції залежить від суми та отримувача переказу та тарифів ВПС «FLASHPAY». Ініціатор переказу ознайомлюється з такою інформацією до ініціювання операції під час заповнення всіх параметрів документів на переказ, які дозволяють розрахувати розмір комісійної винагороди.


Порядок вирішення спорів
Порядок вирішення спорів між учасниками ВПС «FLASHPAY» та Платниками: для вирішення питань, що виникають з приводу переказів, здійснених за допомогою Платіжної системи, у тому числі, за телефоном або електронною адресою Товариства у розділі сайту - Контакти.


Використання знаків для товарів і послуг

Товариство на законних підставах використовує торговельну марку (знак для товарів та послуг) ВПС «FLASHPAY».
Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг: 

Національний банк України 

адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9 

тел: 0-800-505-240 

e-mail: nbu@bank.gov.ua